AFED ZARZĄDZANIE

Original: http://www.afedonline.org/en/inner.aspx?menuID=2 AFED

Forum Emiraty Środowiska i Rozwoju jest regulowany przez radę nadzorczą, reprezentujący ekspertów środowiskowych wraz przedsiębiorstwami mediów i liderów społeczeństwa obywatelskiego. W okresie przejściowym, Członkowie Zarządu są zapraszani przez członków założycieli. Główne kryteria wyboru do Zarządu to, że członkowie powinni być zaangażowani w sprawy zrównoważonego rozwoju, i zobowiązują ich wsparcie i wkład AFED, w postaci wiedzy i zasobów. Może wybrać Rada Dyrektorów Naczelnych od firm partnerskich do udziału w charakterze członków.

Rada Nadzorcza powołuje Komitet Wykonawczy, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Dyrektora Finansowego i sekretarza generalnego. Mianuje również zewnętrznego audytora.

Rada Nadzorcza odbywa się co roku, aby podjąć decyzję w sprawie Organizacji polityki, programy i budżet.

Komitet Wykonawczy nadzoruje ogólne zarządzanie organizacją, w tym programów i spraw finansowych, a zwykle spotyka się dwa razy w roku.

Odpowiedzialność za bieżące zarządzanie AFED leży u Sekretarza Generalnego, wspomagany przez sekretariat rdzenia.

Comments are closed.