Tradycyjne nazwy i rozmiary tabliczki


Original: http://www.penmorfa.com/Slate/sizes.htm

 

Są wszystkie rozmiary w cm – długość i szerokość

Ten system nazewnictwa wielkości łupków po kobiece szlachty został opracowany przez generał Hugh Warburton w kamieniołomie Penrhyn w 1738 roku. Wkrótce stał się przemysł standardowe i trwał przez ponad dwa stulecia.
Cesarzowa   26x16

 

Księżniczka24x14
Księżna24x12
Małeksiężna22x12
Marchioness22x11
Szerokiehrabina20x12
Hrabina20x10
Małehrabina18x10
Wicehrabina18x9
Szerokipani16x10
Szerokiepani16x9
Pani16x8
Szerokinagłówka14x12
Nagłówek14x10
Maładama14x8
Wąskiepani14x7
Małynagłówek13x10
Podwójna12x6
Single10x5

Comments are closed.